Ons Team

Het team van de Rechtswinkel Renkum bestaat momenteel uit:

Het team bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij zijn allemaal goed opgeleid en hebben heel veel ervaring. Zo nodig werken zij met elkaar samen om u te kunnen helpen.

dhr. mr. drs. Peter Leeuwendal

Administratief en belastingen, Bestuurslid

mw. mr. Kirsten van Leuven

Administratief en juridisch, Secretaris

dhr. John Erkelens

Administratief en belastingen, Voorzitter

dhr. ir. Kees van der Tak

Bestuurslid, Penningmeester

dhr. mr. Sander Stroy

stroy@rechtswinkelrenkum.nl, Klachten en Privacy Officer

dhr. Wiebe Pera

Coördinator, administratief en belastingen

dhr. mr. P.C. van Ettinger CFP® PC

Coördinator, belastingen

mw. drs. Annelies Turin

Belastingen

mw. mr. Tilleke de Kroon

Juridisch en belastingen

dhr. mr. Peter Kraak

Juridisch en Administratief

dhr. mr. ing. Hindrik Kasperts

Juridisch

Mw. Edarlys Gustina

Administratief en Belastingen

dhr. drs. André Timmer

Administratief en verzekeringen

dhr. Ton Koudijs

Administratief en Belastingen

mw. Marianne van Kempen

Administratief

dhr. Jan Kaspers

Administratief

dhr. ir. Chris Kuipers

Energierekeningen

mw. mr. Mariëlle Wisse

Administratief en juridisch

Mw. mr. drs. Lous van Son

Administratief en juridisch

dhr. ir. Wim Huysman

Administratief en belastingen

Mw. P. van Dael

Woonproblemen

dhr. Piet Cornelissen

Administratief

mw. Marleen Fopma

Administratief

Wendy Ruwhof

Administratief

Ton de Boer

Administratief

mw. Herma Gerrist

Administratief

Mw. Petra in ’t Veld MFN

Administratief en Belastingen

mw. Herma Gerrist

Administratief

Stichting Rechtswinkel Renkum

Postbus 38
6860 AA Oosterbeek

06 36 01 44 81

info@rechtswinkelrenkum.nl