De Stichting

Wij zijn een vrijwilligers organisatie met ANBI erkenning

Verder ...

SPONSOR OF DONEER

Dankzij de ondersteuning van sponsoren en een subsidie van de Gemeente Renkum kunnen wij een zeer laag tarief hanteren. Rechtswinkel Renkum is voor haar voortbestaan afhankelijk van sponsoring en giften.

Helpt u mee het goede werk voort te zetten? Maak dan uw gift over op

IBAN-rekening: NL18 INGB 0005 1161 55, t.n.v. Stichting Rechtswinkel Renkum. Wij zijn als ANBI-organisatie erkend. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor is uw gift aan de Rechtswinkel Renkum fiscaal aftrekbaar.

Inwoners van de gemeente Renkum kunnen voor vragen over recht en regels, hulp bij administratie, belastingen en toeslagen, terecht op de inloopspreekuren van de Rechtswinkel. Voor locaties en tijden, zie contact.

De Stichting slaagt erin dankzij subsidies van o.a. de Gemeente Renkum, met circa 20 vrijwilligers jaarlijks enkele duizenden hulpvragen te beantwoorden.

Vrijwilligers bieden ook hulp aan huis. In dit opzicht is de Rechtswinkel Renkum uniek in Nederland. De hulp is gratis voor mensen met een minimaal inkomen. Wie een wat hoger inkomen heeft betaalt € 10 per uur.

Landelijke samenwerking
Rechtswinkel Renkum is lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels. Deze vereniging heeft als doel rechtswinkels in Nederland met elkaar te verbinden, te versterken en te vertegenwoordigen. De vereniging doet dit onder andere door het uitwisselen van best practices, het aanbieden van cursussen en technologische ondersteuning en het behartigen van gezamenlijke belangen. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan goede juridische hulp voor mensen in Nederland die bij rechtswinkels aankloppen.