RECHTSWINKEL RENKUM

Inwoners van de Gemeente Renkum kunnen voor vragen over recht en regels, hulp bij administratie, belastingen en toeslagen, terecht bij de Rechtswinkel.

Belastingen

Juridisch

Administratie

Schuldhulpverlening

Hulp is gratis als u een klein inkomen heeft, mensen met een ruimer budget vragen we 10,- euro per uur.
Rijkere mensen verwijzen we door naar commerciële hulp.

Corona maatregelen / spreekuur

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rechtswinkel Renkum volgende maatregelen genomen:

1. De spreekuren in de Bibliotheek te Oosterbeek komen tot nader order te vervallen.
Tot en met dinsdag 27 oktober 2020:            Vanaf woensdag 28 oktober 2020:
Elke dinsdag van 11.00 – 11.30 uur in de          Elke woensdag van 11.30 – 12.00 uur in 
Albert Schweitzer school                                  Het Huis van Renkum
Goudsbloemstraat 2, Renkum                         Europalaan 8, Renkum
Bus 51, halte Bellevue

2. Belastingaangifte invullen bij u thuis wordt gestopt. Wel kunnen u helpen op afspraak in de Albert Schweizer school.
3. Hulp aan huis wordt zo veel mogelijk beperkt. Zo nodig kunnen we wel een afspraak maken in de Albert Schweizer school,
Bel hiervoor met onze coördinator.  Tel.: 06 3601 4481

BELASTINGEN EN TOESLAGEN

Heeft u hulp nodig bij het doen van belastingaangifte? Het aanvragen van toeslagen? Moet u belasting of toeslagen terugbetalen? Een aantal van onze vrijwilligers is terzake kundig en frist de kennis regelmatig op om u hierbij te kunnen helpen. Zij helpen u graag, tenzij u elders al hulp kunt krijgen, bijvoorbeeld als u lid bent van een vakbond of een ouderenbond.

AL UW JURIDISCHE VRAGEN

Als Rechtswinkel hebben we uiteraard ook een aantal juristen onder onze vrijwilligers. Zij helpen u graag als u vragen heeft over conflicten met leveranciers, werkgever, overheid, enz. Ook kunt u vragen over familierecht, erfrecht, enz. aan hen stellen.

Wij behandelen niet alle juridische vragen. Strafrechtzaken behandelen we niet. Onze juristen analyseren samen met u het probleem en maken een plan van aanpak. Eventueel verwijzen zij u door, zij voeren geen processen voor u. Procederen is in geval van geschillen vaak niet nodig.

Heeft u een advocaat nodig dan kunt u die eventueel vinden via het Juridisch Loket (0900-8020).
Voor echtscheidingen heeft u, in elk geval voor de aanvraag bij de kantonrechter een advocaat nodig, ook daarvoor verwijzen we u door. De echtscheiding zelf kan vaak ook worden geregeld met een mediator, ook hier kunnen we u helpen met een doorverwijzing.

ADMINISTRATIE EN BUDGETTERING

Heeft u moeite uw administratie op orde te krijgen (en houden), dan kunnen wij u helpen. Ook bij het opstellen van uw budget, het overzicht van uw vaste lasten en het resterende vrij besteedbaar inkomen, kunnen we u helpen. Onze vrijwilligers helpen u met het opzetten van een overzichtelijk systeem en begeleiden u bij het gebruik hiervan.

(VOORBEREIDING) SCHULDHULPVERLENING

Heeft u schulden en bent u het overzicht kwijt, dan helpen we u de zaken op orde te krijgen. We beginnen met het op orde brengen van uw administratie, maken een overzicht van uw vaste inkomsten en vaste lasten. Vervolgens inventariseren we uw schulden en bepalen we samen met u of de schulden aflosbaar zijn gezien uw inkomen. Zijn de schulden aflosbaar, dan helpen we u met het maken van afbetalingsafspraken met de schuldeisers. Zijn de schulden zo groot dat deze niet aflosbaar lijken, dan begeleiden we u naar de schulddienstverlening van de gemeente. Daar kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit gaat altijd via de gemeente, die hiervoor samenwerkt met de Nederlandse Kredietbank.

Zoek contact

SPREEKUUR OOSTERBEEK

Bibliotheek Oosterbeek
Gen. Urquhartlaan 1
6861 GE Oosterbeek

Gaat tot nader order niet door vanwege corona

Dinsdag 11:00 tot 11:30

Afspraak niet nodig

SPREEKUUR RENKUM

Huis van Renkum
Europalaan 8

6871 BZ Renkum

Met ingang van 28 oktober

Woensdag 11:30 tot 12.00
Afspraak niet nodig

In de maand juli zijn er geen spreekuren. Wel zijn we dan per mail of telefoon bereikbaar..

BIJ U THUIS

Wij komen bij u thuis, tenzij u dat niet wilt

Contact Formulier

Stuur ons een bericht

8 + 12 =

Stichting Rechtswinkel Renkum

Postbus 38
6860 AA Oosterbeek

06 36 01 44 81

info@rechtswinkelrenkum.nl