RECHTSWINKEL RENKUM

Inwoners van de Gemeente Renkum kunnen voor vragen over recht en regels, hulp bij administratie, belastingen en toeslagen, terecht bij de Rechtswinkel.

Belastingen

Juridisch

Administratie

Schuldhulpverlening

Hulp is gratis als u een klein inkomen heeft, mensen met een ruimer budget vragen we 10,- euro per uur.
Rijkere mensen verwijzen we door naar commerciële hulp.

Nieuws

In het hoofdmenu vindt u de keuze “Verdere Info”. Hier vindt u een aantal nuttige video’s en downloads

Eigen winkel geopend

1 Augustus was de feestelijke opening van de winkelruimte aan de Dorpsstraat 74 te Renkum.
Na een verbouwing en volledige herinrichting zijn we nu open voor het publiek

De spreekuren in Het Huis van Renkum en in de Bibliotheek in Oosterbeek, behoren daarmee tot het verleden. We danken beiden voor de jarenlang genoten gastvrijheid en zetten de samenwerking op vele gebieden zeker voort.

Spreekuren

Voorlopig zullen we tweemaal per week spreekuur houden in de winkel aan de Dorpsstraat 74 te Renkum en wel op dinsdag en donderdag, beide van 10.00 – 11.00 uur. Het eerste spreekuur zal daar gehouden worden op dinsdag 2 augustus 2022.

Nieuw: vanaf woensdag 5 oktober 2022 houden we ook elke woensdag spreekuur, en wel van 14.00 – 15.00 uur.

In de tussentijd kunt u natuurlijk uw vragen stellen of een afspraak maken.
Bel hiervoor met onze coördinator.  Tel.: 06 3601 4481

Rechtswinkel Dorpstraat 74 Renkum
burgermeester agnes schaap opent rechtswinkel renkum als vrouwe justitia
burgermeester agnes schaap opent rechtswinkel renkum
opening rechtswinkel renkum dorpstraat 74

BELASTINGEN EN TOESLAGEN

Heeft u hulp nodig bij het doen van belastingaangifte? Het aanvragen van toeslagen? Moet u belasting of toeslagen terugbetalen? Een aantal van onze vrijwilligers is terzake kundig en frist de kennis regelmatig op om u hierbij te kunnen helpen. Zij helpen u graag, tenzij u elders al hulp kunt krijgen, bijvoorbeeld als u lid bent van een vakbond of een ouderenbond.

AL UW JURIDISCHE VRAGEN

Als Rechtswinkel hebben we uiteraard ook een aantal juristen onder onze vrijwilligers. Zij helpen u graag als u vragen heeft over conflicten met leveranciers, werkgever, overheid, enz. Ook kunt u vragen over familierecht, erfrecht, enz. aan hen stellen.

Wij behandelen niet alle juridische vragen. Strafrechtzaken behandelen we niet. Onze juristen analyseren samen met u het probleem en maken een plan van aanpak. Eventueel verwijzen zij u door, zij voeren geen processen voor u. Procederen is in geval van geschillen vaak niet nodig.

Heeft u een advocaat nodig dan kunt u die eventueel vinden via het Juridisch Loket (0900-8020).
Voor echtscheidingen heeft u, in elk geval voor de aanvraag bij de kantonrechter een advocaat nodig, ook daarvoor verwijzen we u door. De echtscheiding zelf kan vaak ook worden geregeld met een mediator, ook hier kunnen we u helpen met een doorverwijzing.

ADMINISTRATIE EN BUDGETTERING

Heeft u moeite uw administratie op orde te krijgen (en houden), dan kunnen wij u helpen. Ook bij het opstellen van uw budget, het overzicht van uw vaste lasten en het resterende vrij besteedbaar inkomen, kunnen we u helpen. Onze vrijwilligers helpen u met het opzetten van een overzichtelijk systeem en begeleiden u bij het gebruik hiervan.

(VOORBEREIDING) SCHULDHULPVERLENING

Heeft u schulden en bent u het overzicht kwijt, dan helpen we u de zaken op orde te krijgen. We beginnen met het op orde brengen van uw administratie, maken een overzicht van uw vaste inkomsten en vaste lasten. Vervolgens inventariseren we uw schulden en bepalen we samen met u of de schulden aflosbaar zijn gezien uw inkomen. Zijn de schulden aflosbaar, dan helpen we u met het maken van afbetalingsafspraken met de schuldeisers. Zijn de schulden zo groot dat deze niet aflosbaar lijken, dan begeleiden we u naar de schulddienstverlening van de gemeente. Daar kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Dit gaat altijd via de gemeente, die hiervoor samenwerkt met de Nederlandse Kredietbank.

Zoek contact

SPREEKUUR 's morgens

Dorpsstraat 74
6871 AN Renkum

Elke dinsdag en elke donderdag
van 10.00 - 11.00 uur
Afspraak niet nodig

SPREEKUUR 's middags

Dorpsstraat 74
6871 AN Renkum

Elke woensdag
van 14.00 - 15.00 uur
Afspraak niet nodig

In de maand juli zijn er geen spreekuren. Wel zijn we dan per mail of telefoon bereikbaar.

BIJ U THUIS

Wij komen bij u thuis, tenzij u dat niet wilt

Stichting Rechtswinkel Renkum

Postbus 38
6860 AA Oosterbeek

06 36 01 44 81

info@rechtswinkelrenkum.nl