Spreekuren en hulp aan huis

Spreekuren

Het inloopspreekuur is bedoeld om mensen te helpen met hun vragen. 

Let op; vanaf 1 augustus 2017 gewijzigde tijd en plaats.

Cliënten kunnen zonder afspraak binnenkomen op:

                elke dinsdagochtend, tussen 11.00 uur en 11.30 uur

in de bibliotheek, Gen. Urquhartlaan 1, Oosterbeek

                                                  maar ook:

               elke woensdagochtend, tussen 11.00 uur en 11.30 uur

in “Het Huis van Renkum”, Europalaan 11, Renkum (naast de oude bibliotheek).

In de maand juli is er geen spreekuur, wel kunt u de Rechtswinkel Renkum per telefoon of email bereiken.

Hulp aan Huis

Cliënten kunnen ook bellen en hulp aan huis vragen. Het kan gaan om ‘losse’ vragen over recht en regels. Maar het kan ook gaan om structurele hulp bij de dagelijkse administratieve aangelegenheden. Wanneer dat nodig is komt een vrijwilliger wat vaker langs om te helpen bij het ordenen van post en betalingen en bij ander administratief werk.

We helpen u bij: – Administratieve problemen – Budgetteringsvraagstukken – Voorbereiding op schuldhulpverlening – Belastingaangiften, tenzij u elders terecht kunt.

Tel: 06 36 01 44 81