Actueel

Belasting aangifte

Ook in 2020 helpt de Rechtswinkel u weer bij het doen van aangifte inkomsten belasting. In samenwerking met de Bibliotheek organiseren we een aantal belastingcafé’s in maart.

10 maart in de Poort van Doorwerth van 9.30 tot 12.00 uur
13 maart in de Bibliotheek in Renkum van 9.30 tot 12.00 uur
24 maart in de Bibliotheek in Oosterbeek van 9.30 tot 12.00 uur
26 maart in de Bibliotheek van Oosterbeek van 19.30 tot 22.00 uur.

Aanmelding niet noodzakelijk, bij grote drukte maken we een afspraak om u op een later tijdstip te helpen.

Toeslagen en inkomen.

Een veel gehoord verhaal is dat iemand die een uitkering heeft en huurtoeslag en zorgtoeslag krijgt, deze toeslagen kwijtraakt als hij/zij gaat werken.

De feiten

Toeslagen worden lager naarmate het bruto jaarinkomen hoger wordt.

Voor een alleenstaande stoppen de toeslagen bij ongeveer 31.000 euro bruto jaarinkomen.

Voor samenwonenden stoppen de toeslagen bij ongeveer 38.000 euro bruto jaarinkomen.

Heeft iemand een bijstand uitkering, dan krijgt hij/zij de maximale toeslagen. Een bijstand uitkering bedraagt bruto 70% van het wettelijk minimumloon.

Als iemand vanuit een uitkering gaat werken, wordt het salaris door de bijstand aangevuld tot 70% van het minimumloon. Dit punt wordt bereikt als iemand 70% van de tijd gaat werken (circa 27 uur per week) tegen minimumloon.

Als het loon hoger is dan het wettelijk minimumloon, wordt de grens bereikt bij minder uren per week.

Iemand die voltijds gaat werken tegen minimumloon krijgt dus minder toeslagen. Daar staat tegenover dat er minder belasting ingehouden wordt dan bij een uitkering. Dit komt omdat iemand die werkt recht heeft op een belastingkorting (de arbeidskorting) die niet geldt voor iemand die een uitkering krijgt. Dit voordeel is afhankelijk van het loon met werken verdient en bedraagt al snel enkele honderden euro’s per maand. Het voordeel kan oplopen tot maximaal 3800 euro per jaar, ruim 300 euro per maand.