Wat we doen

Inwoners van de gemeente Renkum kunnen voor vragen over recht en regels, hulp bij administratie, belastingen en toeslagen, terecht op de inloopspreekuren van de Rechtswinkel.  Voor locaties en tijden, zie spreekuren.

De Stichting slaagt erin dankzij subsidies van o.a. de Gemeente Renkum, met circa 20 vrijwilligers jaarlijks enkele duizenden hulpvragen te beantwoorden.

Vrijwilligers bieden ook hulp aan huis. In dit opzicht is de Rechtswinkel Renkum uniek in Nederland. De hulp is gratis voor mensen met een minimaal inkomen.  Wie een wat hoger inkomen heeft betaalt € 10 per uur.

Samenwerking met de bibliotheek in Oosterbeek.

De Rechtswinkel Renkum werkt nauw samen met de bibliotheek Veluwezoom. Deze samenwerking bestaat o.a. uit het houden van een spreekuur door de Rechtswinkel in de bibliotheek aan de gen. Urquhartlaan 1 te Oosterbeek, elke dinsdagmorgen van 11.00 – 11.30 uur. Dit spreekuur sluit aan bij het Taalhuis dat de bibliotheek zelf organiseert elke dinsdag. Verder wordt jaarlijks hulp geboden in de bibliotheek op meerdere locaties in de gemeente bij het doen van aangifte inkomsten belasting en wordt voorlichting gegeven over verschillende belastingzaken en toeslagen.

Disclaimer aansprakelijkheid 

De Stichting Rechtswinkel Renkum werkt met hoog opgeleide vrijwilligers. Zij streven naar hoge kwaliteit in de hulpverlening en werken gratis of tegen een geringe tegemoetkoming. De Stichting erkent dan ook voor de namens haar werkende vrijwilligers geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade. Indien u de hulp van de Stichting inroept, geeft u de Stichting en de vrijwilliger toestemming om uw belangen te behartigen en om binnen het kader van die belangenbehartiging uw persoonsgegevens te verwerken.